Groep Hop Purmerend/Beemster lijst 13 komt met de kandidatenlijst.

Dhr. Fleeré A.A.T (André)
Dhr. Crudo M. (Marlon)
3 Mvr. Koch M. (Marika)
4 Dhr. Fleeré I (Izaack)

Lees verder

Verkiezingsdebat van 19 november 2021.

Stem 22 of 23 of 24 November 2021 Op Groep Hop Purmerend.

Hier kunt door op de onderste link hier onder nog op u gemak terugkijken.Het is zover de fusie tussen twee gemeentes gaat beginnen.
Het gaat spannend worden en Groep Hop Purmerend/Beemster
ziet het met vertrouwen te gemoed.
Faber productie met RTVPurmerend die de beelden volgens uitleg doorgaven op hun TV kanaal?

Groep Hop Purmerend/Beemster doet al vanaf 2014 mee en Woningnood jeugdzorg en ouderenzorg stonden toen al hoog in onze vaandel.
Maar de kiezers waren nog niet van overtuigd of wij ook gingen uitvoeren waar wij voor staan.
Maar nu is gebleken dat de partijen die nu in de raad en het college zitten het ook niet hebben kunnen waarmaken.
Hier mochten de (nieuwe) Partijen, al ziet u naast GBP een stoel vrij niet tussen zitten. Waarom niet mixen van Partijen? Was dit al uitgedacht om het plaatje naar u er mooie te laten uit zien? Hier begint al de tweedeling in de samenleving en zal ook zo zijn als deze partijen weer plaats nemen in de politiek arena. Bij de volgende foto ziet u dat de Piratenpartij en Groep Hop Purmerend/Beemster apart zitten, daar kunt u eens als kiezer mee afreken Iedereen hief zijn glas, deed een plas en alles bleef zoals het was.

Wat wij nu op de foto’s laten zien hoe media inwerkt op de kiezers van Purmerend en Beemster.
Dit hadden wij u niet kunnen laten zien als twee (nieuwe) partijen niet aanwezig waren geweest.
Kijkt u mee op de volgende foto en let op het bord in het midden daar ziet u drie logo’s op.
Laat u de gedachten maar even overgaan.

De partij LVD zou online komen via een video verbinding maar melde zich alsnog af. De logo werd meteen verwijderd en u heeft dit niet gezien tijdens het live debat wat er technische dus mogelijk is.
Het moet afgelopen zijn met het achterkamertjes politiek.


Hier hadden de gevestigde partijen die ook landelijk verantwoordelijk voor het corona beleid moeten ingrijpen. De minister van justitie en veiligheid meldde in de media het volgende.

Klik op de tekst hier onder.

Politici die geen geldige QR-code wilden of konden tonen werden afgelopen maanden bij diverse bijeenkomsten geweigerd. Dat had niet gemogen, zegt minister Grapperhaus, omdat volksvertegenwoordigers een uitzondering vormen.

Eten en drinken werd verzorgt zoals u hieronder kan zien op de foto.
Wat werd er uit de kast gehaald voor 30.000 euro waar de (stille) armoede grens van gezinnen onder de radar blijven deze gezinnen in onze stad lekker een dag hadden kunnen gamen en heerlijk uit eten gekund.
Groep Hop Purmerend/Beemster heeft u even laten kijken in de keuken.


Purmerend en de Beemster hebben samen een behoorlijke te kort en dat zal weg gewerkt moeten worden.
Het investeringsklimaat zal omhoog moeten en modulair bouwen kan,
de ruimte is er voor in de Beemster en ook nog in Purmerend.
Op de waterlandlaan in Purmerend staat een voormalige kantoor leeg waar de jeugdzorg in heeft gezeten het ziet er niet uit van binnen, jaren lang staat het al leeg en verwaarloost. Waarom zijn daar geen wijzingen van bestemmingsplan op los gelaten en het kantoorpand tot woningen getransformeerd.
Jaren lang een gemiste kans waar wij als Groep Hop Purmerend/Beemster haast mee willen maken en daarvoor een wetvoorstel willen indienen.

klik op deze link hier onder.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/294603/de-nh-nieuws-stemhulp-lijsttrekkers-mark-intres-en-andre-fleere-op-de-zeepkist

Beemsterlingen wat fijn dat jullie bij Purmerend komen en ook fijn dat Purmerend een gaat worden met de Beemster dat is niet zonder slag of stoot gegaan helaas konden wij daar niks in betekende alleen maar toe kijken net als de mensen waar het over gaat.
Maar er is een lichtpuntje aan de horizon Dat de mensen nu wel het verschil kunnen maken door hun stem uit te brengen.
Daar is Groep Hop Purmerend/Beemster voor om te zorgen dat het werelderfgoed Unesco in stand blijft dat Beemster niet moet gaan boeten en vol gebouwd wordt met woningen.

Wij willen graag in gesprek en ook in gesprek blijven met de mensen uit de twee gemeentes die straks een gemeenten gaan worden.
De oplossing om snel zowel voor Purmerend als voor Beemster is modulair bouwen.
Niet de boeren hun boerenbedrijf afpakken, maar in overleg een gedeelte van het land tijdelijk gebruiken om de woningnood op te vangen het kan er zijn mogelijkheden.

De boer krijgt er geld voor en behoud ook nog zo zijn land en wanneer de woningen niet meer nodig zijn weer kan worden afgebroken.
Verkoop van groenen producten aan jongeren die daar ook weer direct van mee profiteren goed voor hun gezondheid. Verse melk verse eieren verse fruit kaas vlees alles dichtbij voorhanden.
Nu doorpakken en gebruik van elkaar maken.
Zorgen dat je ook een binnenstad maakt in de Beemster om zo de binnenstad van Purmerend te ontlasten.
Het moet mensen als wij niet deze beslissingen durven te nemen zal Purmerend dicht slippen en winkeliers uit Purmerend verdwijnen.
Straks is het te laat en maken wij de verkeerde beslissingen, eenmaal volgebouwd met Beton en stenen is niet meer af te breken.
Jeugdzorg en de ouderen zorg zal flink op de schop moeten het vet van de boten moeten worden weggesneden.
Handen ja we hebben het over werkhanden aan de zorg wat een te kort is ontstaan door de VVD geen BOA’S om de QR code te controleren maar geld er bij voor de zorgpersoneel. Geen stopdassen cultuur raad van bestuur miljarden wegvloeien zonder dat er ook maar één jongeren of ouderen is geholpen.
Hier is ook de afgelopen vier jaar behoorlijk in gefaald , dat gaan wij anders doen.
Mensen tijd voor de verandering.

Groep Hop Purmerend/Beemster heeft afgelopen vrijdag een overweging gemaakt wel of niet meedoen.
Niet mee doen waren alleen de gevestigde partijen zichtbaar.
Door nu wel mee te doen ziet u ook meteen hoe wij als kleine (nieuwe) Partij behandeld worden.
Het media plaatje mooie in elkaar zetten en het moeilijk maken voor anders denkende partijen.
Daarom maakte wij wel de keus om mee te doen om juist te laten zien hoe politiek werkt, wij gingen van buiten naar binnen werken om te laten zien wat er achter de schermen speelt en alles voor de gevestigde orde.
De kiezer heeft een interesse terug naar het normaal en geen tweedeling in onze maatschappij.

Groep Hop Purmerend/Beemster stelling van Kieskompas

Groep Hop Purmerend/Beemster geeft 32 stelling aan in kieskompas waar wij voor en tegen zijn.

De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Meerderheid Tweede Kamer wil af van hondenbelasting.
“Deze belasting is alleen bedoeld om de kas van gemeenten te spekken.”
De belasting word ook niet meer gebruikt waar het voor bedoeld is dus achterhaald in deze tijd.

Om gemeentelijke voorzieningen te verbeteren mag de lokale belasting omhoog gaan.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Niet mee eens.

Een herziening van het gemeentelijk belastinggebied kan deze knelpunten helpen
oplossen. In dit rapport, opgesteld door een ambtelijke werkgroep2, zijn hiervoor de
volgende beleidsopties uitgewerkt:
Een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied: dit kan door een belastingschuif van € 4 of 6 miljard van het Rijk naar gemeenten.
Het gemeentefonds neemt met hetzelfde bedrag af en inwoners worden gecompenseerd door lagere
inkomstenbelasting.
Een verbreding van de belastinggrondslag voor de OZB: verschillende uitzonderingen voor de WOZ-waardering bij niet-woningen kunnen worden afgeschaft.
Modernisering en uitbreiding van de overige gemeentelijke belastingen: de gemeentelijke belastingmix kan beter worden afgestemd op actuele maatschappelijke opgaven.
De uitgewerkte beleidsopties bestaan elk uit verschillende bouwstenen. Zowel de
beleidsopties als de meeste bouwstenen kunnen op verschillende manieren worden
gecombineerd, en lenen zich er tevens voor om los van elkaar toegepast te worden. Dit
biedt ruimte voor verschillende politieke keuzes.

Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden

Groep Hop Purmerend/Beemster


Helemaal mee eens


Financiële meevallers moeten de inwoners daarvan profiteren. Dat kan door een directe lastenverlichting, door investeringen naar inwoners van Purmerend en Beemster die baat hebben bij
Modulair bouwen.

De gemeente Purmerend moet met het basisinkomen

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Een sociaal experiment met gegarandeerd jaarlijks inkomen.

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal niet mee eens

De conclusie van het SCP was dat mensen in de bijstand nauwelijks meer kans op werk hebben gekregen. Dat komt door onder meer door de onjuiste aanname dat iedereen in de doelgroep in staat is om te werken. In de praktijk blijkt dat dat niet het geval is.
Geen verplichtingen omdat verplichten niet werkt. Wanneer mensen die in de bijstand tegenprestaties gaan leveren gaat dit ten koste van de betaalde bannen.

De gemeente moet meer geld investeren in het aantrekkelijker maken van de gemeente voor toeristen

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eensPurmerend/Beemster is een bruisende stad met een fraai historisch centrum en agrarische gebieden . De aantrekkelijke binnenstad en agrarische omgeving Beemster werelderfgoed met haar vele historische polderwaarde de binnenstad van Purmerend historische gevels biedt een interessant en gevarieerd winkelaanbod met vele kleine speciaalzaken en boutiques. Het centrum biedt verder een overdekt winkelcentrum, veel horeca, 2 musea, 2 theaters, een poppodium, rondvaarten, een botenhelling en nog veel meer. Heel bijzonder is de ligging van de haven met 100 ligplaatsen, langs de oever van de Where, en 45 splinternieuwe aanlegplaatsen langs het Noordhollands Kanaal, in een rustige omgeving en toch in het centrum van de stad. En dat geldt ook voor de 5 camperplaatsen aan het Bolwerk.
Purmerend heeft Prachtig natuurgebied het Beusenbos en de Purmerbos die behouden en kenbaar maken dat Purmerend ook een stuk natuur bezit met nu natuurlijk ook de Beemster er bij wat nog meer op de kaart gezet moet worden deze samensmelting


Agrarische bedrijven die overstappen op biologische landbouwmethoden, moeten subsidie krijgen van de gemeente

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens

Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders
Er komt een extra financieringsmogelijkheid om startende boeren of tuinders te helpen de stap te maken naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet maakt het voor startende agrarische ondernemers makkelijker om op basis van een toekomstgericht ondernemersplan een lening aan te vragen.
Duurzaamheid zal in de toekomst geld opbrengen.

In Purmerend moet een centrale Woonplek komen voor mensen met verschillende complexe problemen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens

Groep Hop Purmerend/Beemster is het daar helemaal mee eens.
Maar wel in een prikkelvrije omgevingen, waar men moeilijk aan verslaafde middelen kan komen.
Waar overlast tot het minimum word beperkt.
Dus niet in de buurt van fietsroutes door schoolgaande kinderen.
Niet in de buurt van de uitvaart wat overlast kan geven aan de nabestaande.
Niet in de buurt waar evenementen worden gehouden zoals Reuring.
Groep Hop Kiest er dan liever voor gezien het politie bureau is verhuist naar de Baansteden om het te realiseren op het terrein van de Prinsenstichting.
Daar zijn al mensen aanwezig die gediplomeerde verzorgers zijn en een vaste lijn verbinding hebben met instanties in een Nood situatie.

In elk woningbouwproject moet minimaal 30% een sociale huurwoning zijn

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens

Het aanbod van de woningcorporatie bepaalt of u in aanmerking komt. Woningcorporaties wijzen hun vrijkomende woningen op de volgende manier toe:
Hard nodig om de jongeren te kunnen huisvesten, die moeilijk een huis kunnen krijgen gezien hun inkomen en aangrenzende studieschuld.

Er moeten meer woningen worden, ook al gaat dat ten koste van het buitengebied

Groep Hop Purmerend/Beemster

Niet mee eens

Die bouwreflex is ook bizar omdat planologen en stedenbouwkundigen al jaren waarschuwen tegen bouwen in open ruimte. Bouwen moet je bínnen de grote steden doen, zeggen zij. Juist daar is de vraag groot, vooral naar compacte appartementen. Veel is te realiseren door herbestemming en door hogere bouw.
geen vaste woningen bouwen maar Modulair bouwen is wel de oplossing.

In de stedelijke gebieden van de gemeente Purmerend mag meer hoogbouw komen (acht of meer verdiepingen).

Groep Hop Purmerend/Beemster

Mee eens

We praten over de groei van Nederland, en de investeringen die daarvoor noodzakelijk zijn. En groei roept ook de vraag op: voor wie is de stad? Maar we praten vooral over het belangrijkste onderwerp: hoogbouw en stedelijke verdichting. Daarom is bouwen in de stedelijke gebieden van Purmerend meerde verdiepingen nodig.

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal niet mee eens

Alle Leden der Maatschappij hebben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand, of rang, ene gelijke aanspraak op dezelve voordelen.
Dit doen wij tekort aan mensen die al heel lang wachten op een sociale huurwoning. Dit is in strijd met de artikel 1 van onze grondwet.

Voor milieu- en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting stijgen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal niet mee eens.

Dit houdt in dat een gemeente een belasting alleen kan heffen als de wet daar nadrukkelijk de bevoegdheid toe geeft.
De wetten regelen niet alleen welke belastingen gemeenten kunnen heffen. Meestal bevat de wetgeving ook voorschriften voor de uitwerking van de belastingen. Zo bepaalt de Gemeentewet voor de onroerendezaakbelastingen dat deze belastingen over de zogenoemde WOZ-waarde moeten worden geheven. Daarnaast bepaalt de Gemeentewet voor bestemmingsheffingen en retributies dat de belastingopbrengst niet meer dan kostendekkend mag zijn. De gemeenteraad kan hier niet van afwijken.

De gemeente moet stoppen met meebetalen aan het aardgasvrij maken van woningen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Proef in Purmerend met gasvrij maken van woonwijk ligt stil.
De gemeente spreekt in de krant van “een waslijst aan issues”. Zo vallen de kosten tegen en blijkt het ingewikkeld om de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren met de vervanging van de riolering, zoals de bedoeling was.
Belangrijkste aan de huizen is er voor te zorgen dat ze isolerend worden gebouwd of gerenoveerd.
Stoppen met het project.

Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan inwoners die tegels uit hun tuin halen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Niet mee eens.

Het klimaat verandert en dat betekent dat het vaker en heviger gaat regenen. Dat kan voor overlast zorgen, want onze riolen zijn daar niet op berekend. Omdat het aanpassen van de riolering veel geld kost willen sommige gemeenten een verbod op het lozen van regenwater in het riool. De oplossing wordt gezocht in het opvangen van hemelwater in tuinen.
Gemeente zullen hun riolen moeten aanpassen, waarom kost dit te veel omdat veel schadelijke stoffen die met ons regenwater naar beneden komt niet meer er uit te zuiveren zijn.
Dit is het grootse probleem voor afvoer van het regenwater.
Geen subsidie om tegels uit tuinen te halen om daarvoor groen voor in de plaats te zetten. Mensen die tegels in hun tuin hebben, doen dat bewust omdat men vaak kiest voor een onderhoud vrije tuin.

In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (na scheiding).

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.
afvalverwerker weet precies welke stoffen hergebruik kunnen worden. Hiermee voorkom je dubbel werk en bespaar je kosten.

Er moet een parkeergarage komen bij de Schapenmarkt.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens

Parkeergarage Het Lammetje is gelegen in het zuidoostelijk gedeelte van het centrum van Purmerend. Hiervoor is een parkeerterrein in de plaats gekomen.
Wij vinden dat er een parkeergarage moet komen met daarop woningtoren met sociale huurwoning en beginners koopwoning. Hiermee behaal je twee succes met schaarse ruimte die nog beschikbaar is in Purmerend.

Fietsers moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroming van het autoverkeer in de binnenstad.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Mee eens

Wij vinden dat de binnenstad zoveel mogelijk bereikbaar moet worden voor de fiets.
Het autoverkeer zoveel mogelijk om de binnenstad heen om zo de binnenstad niet te laten dicht slippen.

In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van overlast.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal niet mee eens.

Harde aanpak heeft nooit geleid tot het stoppen van overlast.
De corona tijd heeft veel overlast gebracht onder de mensen en vooral jongeren die voor hun zo belangrijke sociale netwerken kwijt raakte.
Nu steeds meer situaties open gaan in de samenleving is het belangrijk dat we weer in gesprek gaan met de jeugd en niet voor hun denken maar kijken hoe preventief de overlast terug gedrongen kan worden. De aanpak daarvan hoeft niet extra geld te kosten boven op het bestaande budget die hier voor is.

Tijdens oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal niet mee eens.

De traditie in Nederland niet verder afbreken.
De kiezers zijn het vertrouwen in de politiek behoorlijk kwijt geraakt aan vrijheid die zij hebben moeten inleveren.
Vuurwerk is een keer per jaar en dat moet zo blijven gezellig met familie en vrienden afscheid nemen van het oudejaar en het nieuwejaar te verwelkomen met volle moet.

Op kunst en cultuur mag bezuinigd worden.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Niet mee eens.

Er mag niet op kunst en cultuur worden bezuinigd.
Kunst en Cultuur moet behouden blijven voor de volgende generaties.
Wanneer je hier op gaat bezuinigen zal er veel verloren gaan omdat veel mensen dan niet meer kunnen betalen.

De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op scholen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Niet mee eens.

Gezond eten is belangrijk en hoort het kind van uit huis mee te krijgen.
Wij zijn er meer voor dat rond om scholen ongezond eten niet toereikend is en daardoor kinderen niet in de verleiding komen om ongezond te gaan snacken.
Wel zien wij uitdagingen om gezond eten wat over is en anders vernietigd word te doneren naar school kantines.

De gemeente moet schoolzwemmen weer mogelijk maken ook al kost dat geld.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Schoolzwemmen zo snel mogelijk weer terug.
Heel veel kinderen verdrinken omdat men geen zwemdiploma hebben.
Nederland is een waterland en ook overstromingen komen ook steeds meer voor en zal levens redden als schoolzwemmen weer wordt ingevoerd.

De aanleg van het landschap mag volledig worden door de gemeente.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Niet mee eens.

Niet mee eens wij vinden dat het landschap volledig wordt na instemming van de kiezers.|
De gemeente kan wel een plan van aanpak maken , maar de kiezer (inwoners) van het landschap bepaald hoe het er uit komt te zien.

Als de bijdrage voor jeugdzorg vanuit het Rijk onvoldoende is, moet de gemeente dit met eigen geld aanvullen

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal niet mee eens

Dankzij het wanbeleid van de Nederlandse Overheid door AWBZ gelden uit te
gebruiken voor andere doeleinden heeft men geroepen dat de AWBZ pot leeg was
en dat daarom de PGB’s versoberd moesten worden want het was allemaal te
duur. Tel daarbij op dat de grote instanties met name verzorgings- en
jeugdzorginstanties jarenlang op grote schaal AWBZ/PGB gelden hebben
geïncasseerd zonder daarvoor de verantwoording te hoven geven die de inwoners
kregen opgelegd. Hierdoor hebben deze instellingen jarenlang geprofiteerd van
AWBZ gelden zonder daarvoor maar iets te doen. Kinderen in het poortje kregen
geen hulp maar de nota’s voor hulp zijn natuurlijk jaren geïncasseerd en die
logen er niet om. Vandaar dat de gemeentes bij de transitie last kregen van
het poortjes effect. Omdat zij niet gespecialiseerd waren zou den alle
kinderen naar het poortje gaan en dat ging van het gemeente budget af.
Vandaar dat de gemeente de slecht presterende jeugdzorg maar heeft gehouden
wat uiteindelijk alleen maar geld kost.
Invoering van het Comden model en herinvoering van de originele PGB’s en een
strengere controle op de gemeentelijke zorginstellingen en jeugdzorg.
Jeugdzorg gebruikt jaar op jaar hetzelfde handelingsplan zonder terwijl de
inwoner elk jaar nieuwe doelen moet aanbrengen anders geen PGB?

Het samengaan van de gemeenten Purmerend en Beemster mag niet ten koste gaan van de voorzieningen in de kernen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Mee eens

Een fusie tussen twee gemeentes mogen nooit ten koste gaan van voorzieningen in de kern.
Van uit de twee gemeentes moet juist van uit de kern gekeken worden welke voorzieningen versterkt kunnen worden en voorzieningen die geld kosten om te buigen of weg laten.
Het is als uit een recept de ingrediënten van twee super gemeentes samen te laten smelten om zo een gezamenlijke sterke kern te verkrijgen.

Inwoners om de mogelijkheid te hebben om besluiten van de gemeenteraad te houden (correctief referendum).

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Wij zijn zeker voor een (Correctief referendum) Een referendum betrekt meer groepen burgers bij de besluitvorming en creeërt draagvlak voor politieke beslissingen. Het kan zorgen voor grotere legitimiteit van en meer vertrouwen in de democratie.

Er moet een jongerenraad komen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens

Een jongerenraad moet er zeker komen het zijn de fundamenten binnen het politieke stelsel.
Jongeren bij de politiek betrekken en enthousiast te maken zal zeker bijdragen tot een sterke gemeente.
Zij zien en horen dagelijks waar zij mee te maken krijgen, maar vaak geen aansluiting vinden naar de volwassen raad en dan neemt de interesse af en vertrouwen in de politiek en zou een gemiste kans zijn.

Er mogen geen nieuwe moskeeën in Purmerend komen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Purmerend heeft voldoende gebedsruimtes ingericht en uitbreiding van moskeeën zijn wij geen voorstanders van.
Uit onderzoek blijkt dat de kiezers die de moskeeën bezoeken vaak gaan naar de grote steden.
Hiermee voldoet Nederland op het gebied van de grondwet artikel 1 een ieder zijn geloof te kunnen belijden.

De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens

De minima-voorzieningen moeten omhoog veel kiezers uit deze doelgroep hebben het al zwaar of vallen net buiten de boot omdat ze net een kleine bedrag er boven zitten.
Doordat deze kiezers net er buiten vallen, zal er op andere vlakken een armoede optreden. De kiezers die er gebruik van moeten maken zal hierdoor verder van de maatschappij komen te staan.
De eenzaamheid en psychische klachten alleen maar zal toenemen.

Er moeten meer woningen voor jongeren en ouderen worden gebouwd.

Groep Hop Purmerend/Beemster

Helemaal mee eens.

Senioren woningen en betaalbare woningen zijn heel belangrijk en moeten zeker gebouwd worden.
Maar veel ouderen blijven zitten in hun woning en verhuizen niet naar een andere woning omdat zij zijn vertrouwd met hun omgeving.
Jongeren woningen moet zeer snel van de grond komen tijdelijke woningen om zo meer lucht te krijgen op de huizenmarkt.
Huizen die gebouwd worden maar ook weer biologische afbreekbaar zijn zonder schade aan de grond te verrichten die weer eventueel anders in gezet kan worden.
Groep Hop Purmerend/Beemster lijst 13.

Groep Hop Purmerend/Beemster lijst 13 gaat mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2021.

Groep Hop Purmerend/Beemster lijst 13 presenteren hun partijprogramma.

Onmogelijk bestaat niet.


Groep Hop is twaalf jaar geleden opgericht door de heer J. Hop. Beste mensen uit Purmerend en Beemster. Het is zover de samensmelting gaat tot stand komen en Purmerend en Beemster word één gemeenten. Dat is en blijft altijd moeilijk als partijen naar elkaar moeten komen en water bij de wijn moeten doen. Het nationaal erfgoed van de Beemster vindt Groep Hop een geschenk, waar zowel Purmerenders en de mensen uit de Beemster trots op mogen zijn.
Beemster rijk aan landbouw en veel aan voedsel en melk. Producten die zo puur gekocht worden door de beide gemeenten en die wij met zijn allen moeten koesteren. Prachtig fietsroute door de Beemster is een lust voor het oog, die in stand moet worden gehouden en onderhouden. Dat mag als het aan Groep Hop Purmerend niet verloren gaan door hoge woningbouw. Wel zit Groep Hop mogelijkheden, want Beemster heeft ook last van woningnood net als Purmerend. De buitenrand van Purmerend Beemster kan benut worden voor eventueel woningbouw. Wij willen graag veranderingen en verbeteringen doorvoeren in de gemeenten waarvan de burgers al sinds jaar en dag aangeven dat ze noodzakelijk zijn. Maar de burgers vinden bij de gevestigde orde geen luisterend oor. Groep Hop doet al vanaf 2014 mee met de gemeenteraadsverkiezingen de tweedeling in onze maatschappij is genoeg. Nu weer terug naar onze vrijheid. Wij geloven dat veranderingen in de politiek niet alleen nodig is, maar ook noodzakelijk zijn in onze stad Purmerend en Beemster. Voor deze veranderingen maken wij ons graag sterk, maar hebben daarvoor wel uw steun nodig! Bent u het ook zo zat om bijvoorbeeld uitgemolken te worden door gemeentelijke belastingen om onder andere de bureaucratie te financieren, maar te blijven inleveren op gezondheidszorg en ouderenzorg? Bent u tegen de enorme blunders van en door jeugdzorg? Waar veel geld in verloren is gegaan door verkeerde inkoopbeleid. Bent u, net als wij, vóór bescherming van onze kinderen door schoolzwemmen weer gratis in te voeren. Bent u voor gratis parkeren ter bevordering van de plaatselijke economie, gratis openbaar vervoer, met name voor ouderen. Bent u voor het aanpassen van obstakels ten bate van een vlotte doorgang van ambulance, politie en brandweer bij de spoorwegovergang Overwhere? Door realisering van een tunnel onder dit spoor door, zullen hulpverlenende diensten te allen tijde vrije doorgang hebben ook naar en vanaf de Beemster, waardoor levens gered zullen worden. Het redden van levens, de detailhandel, horeca, gezondheidszorg, ouderenzorg en economie willen wij ook tot onze zorg maken! Groep Hop Purmerend is tegen het slopen van het Beusebos aan de snelweg A7. De longen van Purmerend moeten behouden blijven, dus geen hotel op die plaats. Groep Hop Purmerend is niet tegen het bouwen van een hotel, maar op een andere locatie of de bestaande locatie waar van der Valk Hotel nu zit met eventueel uitbreiding in de hoogte, tevens goed voor de horeca en de markt die veel geleden hebben tijdens de Corona epidemie, waar geen natuur voor hoeft te wijken. Groep Hop Purmerend zet zich ook in voor meer veiligheid voor LHBTI’s. Zoals bijvoorbeeld door het instellen van een aanspreekpunt bij de politie speciaal voor deze doelgroep, omdat aangifte doen al heel moeilijk is voor deze mensen. Wij hebben hier, zoals u zult begrijpen, wel uw steun én stem voor nodig! Wij beloven ons in te zetten voor de burgers van Purmerend en de Beemster. Kunnen wij op uw stem rekenen? Voor verdere vragen of informatie kunt u mij bereiken onder telefoonnummer: +031622868665 of afleere@hotmail.com of kijk op onze website stemgroephoppurmerendbeemster.wordpress.com Partij waardig als het om rechtvaardigheid gaat